Despre sistemul informatic

Sistemul informatic permite integrarea datelor pe mai multe nivele/domenii, implicand pe larg cunoasterea impactului fizic, ecologic, economic si social al modificarii continue a mediului marin/costier in contextul schimbarilor climatice. 

In cadrul proiectului au fost considerate metodologii de diseminare pentru cresterea gradului de constientizare/avertizare privind starea ecosistemului costier pe baza unui WebGIS, dezvoltat ca instrument de management al datelor spatiale actualizare in timp cvasi-real in legatura cu modele de prognoza a proceselor hidrologice/hidrodinamice marine, creind astfel baza unui sistem decizional dinamic, dar si a unui mediu virtual de colaborare, schimb de date si informatii, precum şi diseminare a practicilor pentru un management durabil al mediului intre institutiile activand in domeniul mediului costier.