Scop

    Scopul proiectului este de a crea o reţea ştiinţifică şi tehnologică prin implementarea unui sistem informaţional integrat care să susţină activităţile de management al zonei costiere pentru protecţia eficientă a acesteia şi pentru conservarea şi reabilitarea ecosistemului litoralului românesc.

Metodele GIS de analiză a datelor spaţiale pot oferi o înţelegere crucială în procesul de selecţie a soluţiilor de protecţiei costieră si marină, şi pot constitui motorul unui management operaţional bazat pe ecositem. 

Prezentul proiect aflat in Programul PN2 domeniul ştiinţific al mediului, propune o abordare complexă a sistemului informatic geografic optimizat prin utilizarea instrumentelor inteligente de tip Data-Warehouse si metodologii de bussiness inteligence aplicate pentru controlul procesele ecologice de coastă – acesta având rolul de a continua la un nivel superior proiectul PN2-32164/2008, acronim "IMAGIS". Ţinta proiectului este de a stabili o reţea ştiinţifică şi tehnologică pentru implementarea unui sistem informaţional integrat, pentru a suporta activităţile de ICZM, pentru o protecţie eficientă, conservarea şi reabilitarea ecosistemului costier românesc al Mării Negre.

Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea sectorului operaţional ce produce în timp real/cvasi real date meteo-hidro-bio-geomorfologice în zona din apropierea tărmului şi diferite informaţii pentru creşterea capacităţii de control şi conştientizare la un nivel local/regional, de asemenea pentru integrarea tehnologiilor moderne de acces la date spaţiale printr-un "Portal Date de Mediu".