Prognoza marină: Baia Mamaia

 

  Proiectul ECOMAGIS este implementat in cadrul Departamentului de Oceanografie, Inginerie Marina si Costiera a Institutului National de Cercetare – Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” – INCDM – infiintat in anul 1970 sub denumirea de Institutul Roman de Cercetari Marine. 

  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta (INCDM) are ca obiect de activitate în principal activitati de cercetare-dezvoltare si cercetari fundamentale, aplicative si de dezvoltare tehnologica în domeniul oceanologiei si protectiei mediului. În cadrul activitatilor operationale în domeniu este responsabil stiintific al Programului national de monitoring fizic, chimic si biologic al mediului marin (cf. Hotarârii nr. 253/2015 privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare în domeniul protectiei mediului, ecologiei si dezvoltarii durabile prin reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului, precum si pentru actualizarea datelor de patrimoniu. (http://lege5.ro/Gratuit/gy2dmnzyge/hotararea-nr-253-2015-privind-infiint...)

  INCDM are in structura sa Centrul National de Date Oceanografice si de Mediu (http://www.nodc.ro), infiintat in 2007, urmare a hotararii Consliului Stiintific al INCDM. Decizia a fost comunicata IOC/IODE (http://www.iode.org/) si IOC/GOOS (http://www.ioc-goos.org/) care au recunoscut aceasta entitate. De asemenea in cadrul INCDM activeaza si COSMOMAR ”Constanta Space Technologies Competence Centre Dedicated to the Marine and Coastal Regions Sustainable Development”

 

Obiective Proiectului ECOMAGIS

 • Dezvoltarea unui sistem informaţional operaţional integrat de furnizare a datelor hidro-bio-geomorfologice înregistrate în zona de coastă, ca suport al deciziilor la scară regională.
 • Furnizarea de date şi informaţii de bază care să sprijine eforturile de management/monitoring a mediului marin costier.
 • Furnizarea de informaţii, evaluări, prognoze şi avertizări asupra stării ecologice în arii pilot din zona costieră pe basa unui monitoring costier de la distanţă/automatizat, în vederea dezvoltării unui management costier bazat pe nevoile ecosistemului.
 • Distributia informaţiilor şi a datelor prognozate către organismele relevante şi/sau factori de interes din zona de coastă.
 • Crearea unui portal web, ca solutie inovativă de combinare sinergică a datelor şi informaţiilor provenind de la diferiţi senzori, precum şi pentru schimbul de date şi informaţii între factorii de interes local şi regional. 
 • Evaluarea starii ecosistemului si a necesitati de date si informatiilor in sprijinul dezvoltarii sistem de operational de monitoring-management costier, bazat pe implementarea unor mijloace informatice moderne;
 • Stabilirea metodologie informatice adaptate la metodologia stiintifica pentru imbunatatirea serviciilor de acces la datele si informatiile ecologice semnificative in zona costiera romaneasca;
 • Dezvoltarea unui sistem informatic integrat operational si a bazelor de date GIS aferente, care sa furnizeze informatii cvasi-reale hidro-bio-geomorfologic marine si costiere, care sa creasca capacitatea de control si constientizare a factorilor de interes activand la nivel regional/national;
 • Furnizarea, in timp cvasi-real, a datelor si informatiilor de baza care sa sustina eforturile de management pentru  monitorizarea si evaluarea mediului marin si costier;
 • Furnizarea de informatii, evaluari si prognoze a starii ecologice costiere bazata pe monitorizarea la distanta si in teren, baza a retelei de instrumentelor de management pentru ecosistemul costier/marin;
 • Evaluarea vulnerabilităţii la nivel multianual a sistemului marin şi costier românesc; Identificarea şi cartarea riscurilor potenţiale existente în mediul marin si costier românesc;
 • Dezvoltarea demersurilor de implementare a practicilor europene de gestiune integrată a zonei costiere/ICZM;
 • Crearea unui portal-web ca platforma inovativa care sa sustina schimbul de bune practici in randul institutiilor/organizatiilor de mediu;
 • Diseminarea informatiilor, evaluarilor si prognozelor catre stakeholderii din zona costiera romaneasca, prin relizarea unor activitati si materiale suport de diseminare.

 

Citește mai mult