Obiective

 • Dezvoltarea unui sistem informational operational integrat de furnizare a datelor hidro-bio-geomorfologice înregistrate în zona de coasta, ca suport al deciziilor la scara regionala.
 • Furnizarea de date si informatii de baza care sa sprijine eforturile de management/monitoring a mediului marin costier.
 • Furnizarea de informatii, evaluari, prognoze si avertizari asupra starii ecologice în arii pilot din zona costiera pe basa unui monitoring costier de la distanta/automatizat, în vederea dezvoltarii unui management costier bazat pe nevoile ecosistemului.
 • Distributia informatiilor si a datelor prognozate catre organismele relevante si/sau factori de interes din zona de coasta.
 • Crearea unui portal web, ca solutie inovativa de combinare sinergica a datelor si informatiilor provenind de la diferiti senzori, precum si pentru schimbul de date si informatii între factorii de interes local si regional. 
 • Evaluarea starii ecosistemului si a necesitati de date si informatiilor in sprijinul dezvoltarii sistem de operational de monitoring-management costier, bazat pe implementarea unor mijloace informatice moderne;
 • Stabilirea metodologie informatice adaptate la metodologia stiintifica pentru imbunatatirea serviciilor de acces la datele si informatiile ecologice semnificative in zona costiera romaneasca;
 • Dezvoltarea unui sistem informatic integrat operational si a bazelor de date GIS aferente, care sa furnizeze informatii cvasi-reale hidro-bio-geomorfologic marine si costiere, care sa creasca capacitatea de control si constientizare a factorilor de interes activand la nivel regional/national;
 • Furnizarea, in timp cvasi-real, a datelor si informatiilor de baza care sa sustina eforturile de management pentru  monitorizarea si evaluarea mediului marin si costier;
 • Furnizarea de informatii, evaluari si prognoze a starii ecologice costiere bazata pe monitorizarea la distanta si in teren, baza a retelei de instrumentelor de management pentru ecosistemul costier/marin;
 • Evaluarea vulnerabilitatii la nivel multianual a sistemului marin si costier românesc; Identificarea si cartarea riscurilor potentiale existente în mediul marin si costier românesc;
 • Dezvoltarea demersurilor de implementare a practicilor europene de gestiune integrata a zonei costiere/ICZM;
 • Crearea unui portal-web ca platforma inovativa care sa sustina schimbul de bune practici in randul institutiilor/organizatiilor de mediu;
 • Diseminarea informatiilor, evaluarilor si prognozelor catre stakeholderii din zona costiera romaneasca, prin relizarea unor activitati si materiale suport de diseminare.