INCDM

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (INCDM) (www.rmri.ro) are ca principale domenii de activitate cercetarea fundamentală, aplicativă și tehnologică, cu rol crucial pentru cunoașterea, protecția și gestionarea zonei costiere și a mediului marin, în zona economică exclusivă proprie României la Marea Neagră.

INCDM este abilitat să propună Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor reglementări în domeniu și să reprezinte România, în domeniul științelor marine, la diferite organizații și grupuri de experți ale convențiilor internaționale din care face parte. Este operatorul tehnic al rețelei naționale de monitoring fizic, chimic și biologic și de supraveghere a eroziunii costiere.

 

Principalele responsabilități ale INCDM pe plan național și internațional sunt: presedinția și secretariatul Comitetului Național Român de Oceanografie/CNR-UNESCO, secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Național al Zonei Costiere, coordonator și secretar al Secretariatului Internațional pentru Europa de Sud - Est al Asociației Balcanice de Mediu, coordonator și secretariat al Centrului de Activitate Regional pentru probleme de mediu din domeniul pescăriilor și managementul altor resurse marine vii, precum și alte cinci puncte focale naționale (Comisia Mării Negre), asigură reprezentarea stiințifică a României în organismele internaționale (UNESCO/COI, CIESM, FAO, GFCM - Grupul de Lucru pentru Marea Neagră WGBS, CECAF, ICES, NATO, GEF/Black Sea, ACCOBAMS).

Activitățile majore ale INCDM constau în: expediții oceanografice în sectorul marin românesc și ZEE aferentă (cca. 60-80 zile/an), programe vizând domenii de interes națonal și internațional (monitoringul integrat al mediului marin și costier, sub coordonarea MMAP, conservarea ecosistemului marin și promovarea utilizării sale durabile - MENCS, protecția și dezvoltarea durabilă a resurselor marine vii  (Agenția Natională de Pescuit și Acvacultură), protecția și conservarea delfinilor în apele marine românești - MMAP, CE/LIFE NATURE, ACCOBAMS), radioactivitate și radioecologie marină (AIEA, LMM Monaco).

Este singurul institut C&D din România unde se realizează cercetări privind acvacultura marină, precum și evaluarea capturilor totale admisibile pentru principalele specii de pești marini de interes comercial. De asemenea, institutul realizează, alaturi de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, programul național de colectare a datelor pescărești, în baza căruia sunt alocate cotele de pescuit de către CE.