Universitatea din București

Universitatea din Bucureşti este una dintre cele mai importante universităţi din România şi din Sud-Estul Europei. În cei peste 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti a câştigat un solid prestigiu naţional şi internaţional.

Universitatea din Bucureşti acoperă domeniile știinţelor umaniste şi sociale, științelor naturii și științelor exacte. UB oferă numeroase programe de studii, la toate ciclurile şi formele de pregătire universitară organizate, precum şi alte numeroase programe de înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională şi de perfecţionare. Toate programele sunt acreditate sau autorizate. Diplomele acordate de Universitatea din Bucureşti sunt recunoscute în majoritatea ţărilor lumii.

Programul internaţional ERASMUS și cele 246 de parteneriate constante cu 53 de ţări au contribuit la ridicarea standardelor educaţionale şi la contractarea a numeroase proiecte FP7 şi Life Long Learning.

Universitatea din București este recunoscută la nivel național și internațional pentru experiența în cercetare a specialiștilor săi. Dovezile cele mai elocvente ale felului în care este apreciată cercetarea în Universitatea din Bucureşti vin din partea unor clasamente internaționale ale universităților, precum QS World University Rankings, care a evaluat Universitatea din Universitatea din București printre primele 700 de universități din lume în 2014 și 2015, printre criteriile principale de selecție numărându-se calitatea predării și a cercetării.