Universitatea OVIDIUS din Constanța

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat.  Cu peste 15.000 de studenți, îndrumați de 650 de cadre didactice și de cercetare, sprijinite de peste 300 de angajați din administrație și servicii, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Universitatea Ovidius are misiunea să creeze, să mențină și să distribuie cunoștințe către societate prin educație, cercetare științifică și creație artistică la standarde Europene.  Universitatea se află în serviciul comunității dar are impact în întreaga zonă a Mării Negre, în Europa și dincolo de aceasta.

Universitatea este pluridisciplinară, asigurând pregătirea studenților prin programe ce acoperă toate ciclurile de studii, de la licență, la masterat și doctorat, cărora li se adaugă diverse cursuri de pregătire pedagogică, cursuri de perfecționare pentru gradele didactice, rezidențiat etc.  Domeniile de studiu acoperă o paletă foarte largă, de la științe medicale la inginerie, de la științe umaniste la științe exacte, de la științe ale naturii la științe economice și juridice, de la arte la teologie. Universitatea are în prezent 86 programe de studii universitare de licență în 44 de domenii, 76 programe de masterat și 4 școli doctorale în 8 domenii de studiu .

După ce a implementat Procesul de la Bologna, începând cu anul universitar 2005-2006, universitatea Ovidius a devenit parte a Spațiului European al Învățământului Superior, oferind diplome recunoscute atât în Uniunea Europeană cât și în afara acesteia.  Mai mult decât atât, suplimentele diplomelor sunt bilingve, fiind redactate atât în limba română, cât și în limba engleză.

Universitatea Ovidius este acreditata național și internațional. În 2009 universitatea a parcurs etapele acreditării instituționale și a obținut certificarea ARACIS cu grad de încredere ridicat.  În urma evaluării efectuate de către ministerul educației în 2011 Universitatea Ovidius a fost clasată în categoria instituțiilor de educație și cercetare științifică.  În anul următor, universitatea a parcurs etapele evaluării și a obținut certificarea EN ISO 9001:2008, realizat de TÜV Austria.  Evaluarea efectuată de experți ai Asociației Universităților Europene (EUA) în 2013 a reconfirmat standardele ridicate de calitate ale activităților desfășurate în universitate și a formulat recomandări care au permis conducerii actuale dezvoltarea și mai puternică a programelor de studii.

Universitatea Ovidius are ca al doilea pilon principal al misiunii sale activitatea de cercetare științifică – dezvoltare tehnologică – inovare (C-D-I).  Acest fapt este demonstrat de clasarea în mod constant pe un loc onorant în categoria universităților de educație și cercetare.  În clasamentele SCIMAGO Institutions Rankings – SIR, puține dintre universitățile din România sunt vizibile între primele 3000 de instituții de cercetare din lume.  Universitatea Ovidius figurează în mod constant printre primele 15 universități din România, primele 150 din Europa de Est și primele 2500 din lume. 

Cadrele didactice și de cercetare ale Universității Ovidius au publicat în ultimii cinci ani circa 750 de articole indexate în Web of Science, care au acumulat deja aproape 1000 de citări.  Dintre acestea aproximativ 85% sunt în domeniul larg al științei și tehnologiei, aproape 14,7% în domeniul științelor sociale și 0,3% în domeniul științelor umaniste și al artei.  O analiză pe domenii reliefează forța unor colective de cercetare din domeniul științelor naturii și mediului, științelor exacte și ale materialelor, științelor medicale, matematicii și științelor inginerești.  Publicațiile cu un mare impact sunt în domeniul științelor medicale, al științelor naturii și al științelor exacte.

Pentru a își menține statutul câștigat Universitatea Ovidius pune accent pe dezvoltarea școlii doctorale, pentru impulsionarea activităților de C-D-I și creație artistică.  În condițiile unei competiții intense pentru fondurile de cercetare, universitatea încurajează performanța și stimulează formarea masei critice atât în ceea ce privește resursa umană cât și infrastructura de cercetare. 

Parteneriatele nationale si internationale asigura complementaritatea expertizei și a dotărilor si sanse mai mari de a accesa sursele de finantare. Cercetătorii Universității Ovidius folosesc în comun cunoștințele și aparatura cu partenerii lor naționali și internaționali, ceea ce le permite menținerea la nivelul de excelență pe plan mondial.  

Universitatea Ovidius a încurajat în mod constant mobilitățile personalului academic și ale studenților. Raportul dintre studenții ce vin și cei ce pleacă în mobilități Erasmus este de aproximativ 60%, mult mai mare decât media națională, de aproximativ 35%. 

Dincolo de legăturile stabilite în cadrul programului Erasmus, universitatea a dezvoltat legături cu peste 100 de instituții partenere din întreaga lume. Am stabilit legături de parteneriat cu instituții de prestigiu din S.U.A. și, prin colaborare cu Comisia Fulbright am instituit Centrul American Corner.  Avem relații strânse cu British Council, cu Agenția Universitara a Francofoniei, cu Institutul Goethe, cu Institutul Cervantes, etc. De asemenea, suntem implicați în parteneriate cu universități din America de Sud, în special în domeniul științelor naturii și mediului.

Universitatea s-a angajat în cooperarea regională și internațională prin intermediul asociațiilor internaționale de învățământ superior.  UOC este membru fondator al Rețelei Universităților Mării Negre (BSUN) și îi găzduiește secretariatul general. Universitatea este membră a diverselor asociații internaționale, cum ar fi EUA și EURASHE, prin care asigură consultanță pentru propria dezvoltare, dar și implicarea în progresul învățământului superior la nivel global.

Baza materială pusă la dispoziția studenților, masteranzilor și doctoranzilor este performantă, universitatea având spații de învățământ moderne, utilate cu aparatura necesară desfășurării procesului didactic.  Suprafața utilă, destinată efectiv activităților didactice (săli de curs, săli de seminar, laboratoare și săli lectură) fiind de peste 24000 mp.

În B-dul Mamaia nr. 124, este situată cea mai veche clădire din patrimoniu, construită în 1936, ce găzduiește Rectoratul universității, Aula Magna și sala Consiliului de Administrație.  Clădirea dispune de o suprafață utilă de peste 4400 mp, ce includ săli de curs și de lucrări practice ale facultăților de matematică și informatică, științe aplicate, inginerie, arte, etc.

În campusul nou din Al. Universității nr. 1 sunt situate mai multe clădiri. Corpul A, finalizat în 1998, cu o suprafață utilă de peste 3000 mp, găzduiește sala Senatului și activități ale studenților filologi, economiști, juriști, istorici, teologi, etc.  Corpul B, construit în 2008, cu o suprafață utilă de peste 4400 mp, este destinat medicilor, biologilor și farmaciștilor.

Biblioteca Universitară are sediul în B-dul Mamaia 126, într-o clădire reabilitată în 2004, ce găzduiește un bogat fond de publicații, ajungând în prezent la aproape 600.000 de volume: cărți, publicații periodice și seriale, lucrări de referință, monografii, manuscrise, documente audio-vizuale, discuri, CD-Rom-uri, hărți.

Biblioteca Virtuală, situată într-o clădire adiacentă, construită în 2008, oferă utilizatorilor accesul la un pachet de aplicații format din Alice for Windows, Softlink-Liberty3 – sisteme informatice pentru bibliotecă, cu acces liber la diverse baze de date bibliografice.  Mai mult, prin intermediul proiectului ANELIS+, de la calculatoarele aflate în Biblioteca Virtuală este asigurat accesul la Bazele de Date Internaționale Web of Science și Scopus și la furnizorii de informații științifice cu text integral Science Direct, SpringerLink, Oxford, Wiley, etc. 

Ovidius University Press, este editura universității, inclusă în Catalogul editorilor și distribuitorilor de carte din România și membră a Asociației Editorilor din România.

Strategia de dezvoltare instituțională are la bază accesarea surselor de finanțare interne și internaționale, prin implementarea de proiecte care vizează atât dezvoltarea bazei materiale, cât și excelența în procesul educațional și de cercetare.