Scopul proiectului

Scopul proiectului este de a crea o reţea ştiinţifică şi tehnologică prin implementarea unui sistem informaţional care să susţină activităţile de gestiune integrata al zonei costiere, in vederea unei conservari/protecţii eficiente a acesteia, precum şi unei reabilitari corespunzatoare a ecosistemului aferent tarmului românesc.

Metodele GIS, de analiză a datelor spaţiale, pot oferi o înţelegere crucială în procesul de selecţie a soluţiilor de protecţiei costieră si marină, şi pot constitui motorul unui management operaţional bazat pe nevoile ecositemului costier.

Prezentul proiect finantat de Programul PN2 Parteneriate al UEFISCDI (www.uefiscdi.gov.ro), propune o abordare complexă a sistemului informatic geografic optimizat prin utilizarea instrumentelor inteligente de tip Data-Warehouse si metodologii de bussiness inteligence aplicate pentru controlul procesele ecologice de coastă – acesta având rolul de a continua la un nivel superior proiectul PN2-32164/2008, acronim "IMAGIS".

 Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea sectorului operaţional ce produce în timp real/cvasi real date hidro-bio-geomorfologice, precum şi diferite informaţii complementare/prognoze marine, în zona din apropierea tărmului, pentru creşterea capacităţii de control şi conştientizare la nivel local/regional, şi de asemenea pentru utilizarea tehnologiilor moderne de acces la date spaţiale printr-un "Portal Date de Mediu".